Cmentarz Łużna

Łużna - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, nr 123 na wzgórzu Pustki. Największy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Galicji Zachodniej.

Na cmentarzu pochowanych jest:
- 909 żołnierzy armii austro-węgierskiej (większość Polacy)
- 65 żołnierzy armii niemieckiej
- 212 żołnierzy armii rosyjskiej