Bobowa - Ciężkowice

Dziś plany ambitne: Festiwal Koronki Klockowej oraz zwiedzanie Bobowej i Ciężkowic. Oczywiście po drodze zatrzymaliśmy się w każdym ciekawym miejscu. Początek to Kościół św. Stanisława w Wilczyskach. Dzięki Panu kościelnym udało się wejść do Kościoła i porobić kilka zdjęć.
Kolejny przystanek to dwór w Jeżowie, a następnie Festiwal Koronki. Po drodze do Ciężkowic podjechaliśmy do Dworku Ignacego Paderewskiego z XIX wieku w Kąśnej Dolnej. Dworek ulokowany jest w cudownym parku z alejami lipowymi oraz dębowymi. W niżej położonej części znajduje się staw z wysepką.
Następnie Ciężkowice z główną atrakcją: Skamieniałe Miasto i Czarownicą.
Wycieczka wspaniała, idealna na jeden cały dzień. Poniżej kilka miejsc co udało się odwiedzić i zobaczyć.

Kościół św. Stanisława w Wilczyskach z XVII w.

Gorycko-barokowy dwór w Jeżowie z końca XV wieku. Obecnie Dom Pracy Twórczej Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie

Dwór w Jeżowie

 Bobowa - XIV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej 2013

Tyle udaje się zrobić koronki w ciągu trzech dni pracy

 

 

 

Późnogotycki kościół cmentarny św. Zofii z II połowy XV wieku w Bobowej 

Kirkut żydowski w Bobowej

 Kirkut żydowski w Bobowej

 Kirkut żydowski w Bobowej

Kirkut żydowski w Bobowej

Synagoga żydowska w Bobowej z 1778 roku

 

Neogotycki kościół pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja w Ciężkowicach

 Neogotycki kościół pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja w Ciężkowicach

 Neogotycki kościół pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja w Ciężkowicach

 

 Skamieniałe Miasto - Ciężkowice

 Skamieniałe Miasto - Ciężkowice

 Skamieniałe Miasto - Ciężkowice

Skała Czarownica - Skamieniałe Miasto - Ciężkowice

 Skamieniałe Miasto - Ciężkowice